Albert-Victor Raymond

Bojovník

1941-1945

Válečné období

Německá okupace se v roce 1943 snaží přimět Alberta-Victora Raymonda k výrobě válečné výbavy pro německou armádu. Začíná tak boj s časem o co nejnižší produktivitu a nejpomalejší výrobu, který trvá až do osvobození! 

1950

Francie a Německo:
dva rozdílné trhy

Hlavními odbytišti továrny v Grenoblu, která zaměstnává 700 osob, jsou textilní a kožedělný průmysl. V Německu se již pracuje na výrobě pro automobilový průmysl, který nabral druhý dech. Továrna v Lörrachu zaměstnává 130 osob.        

1955

Začátky vstřikování plastů

A.Raymond patří mezi první společnosti v Evropě, které se vybavily vstřikovacími lisy. Tato strategie umožnila zajistit si velmi rychle vedoucí pozici v oblasti výroby upevňovacích systémů z plastu.

1959

Příchod Alaina Raymonda

Ve 26 letech zahajuje svoji kariéru v rodinné firmě po boku svého otce Alberta-Victora Raymonda. 

1960

Vstříc modernizaci

Na podnět Alaina Raymonda došlo v podniku k velkým změnám: zavádí se analytické účetnictví, zpracování a vyhodnocování dat, správa výroby, nové technologie (povrchové úpravy kovů, dekontaminace znečištěných vod). Vzniká francouzská a německá projekční kancelář.

1965

Alain Raymond

Reformátor
Příchod Alaina Raymonda vnesl do společnosti novou energii. Modernizace a dobytí celého světa vytvořily z rodinného podniku mezinárodní skupinu, která je lídrem v Evropě a třetí ve světě v oblasti upínacích systémů.