1 příběh

5 generací podnikatelů

5500 spolupracovníků
1865

Albert-Pierre Raymond

Zakladatel, vynálezce patentního knoflíku
Budoucím generacím předal smysl pro podnikání a klíč k úspěchu: zavádět inovace, chránit je pomocí patentů, industrializovat a vždy být nablízku zákazníkům.
1914

Achille Raymond

Kapitán průmyslu
Války, ekonomické a sociální krize, prošel si vším. Aby zachoval svoji firmu, diverzifikoval produkci a začal se věnovat novým odvětvím: textilnímu a automobilovému průmyslu…
1941

Albert-Victor Raymond

Bojovník
Díky svému odhodlání dokázal vést společnost během období okupace, aniž by se vzdal svých ideálů. Ekonomické úspěchy 50. a 60. let vytvořily ze společnosti Raymond špičkový podnik.
1965

Alain Raymond

Reformátor
Příchod Alaina Raymonda vnesl do společnosti novou energii. Modernizace a dobytí celého světa vytvořily z rodinného podniku mezinárodní skupinu, která je lídrem v Evropě a třetí ve světě v oblasti upínacích systémů.
1999

Antoine Raymond

Sjednotitel
Antoine Raymond klade důraz na lidský element podniku. Síť ARaymond zažívá éru multikulturního dění a sdílení zkušeností. Stále ve službách zákazníka.
2015
5 generací podnikatelů a společníků, kteří stojí za úspěchem našeho podniku.